A weblaunch.hu weboldal használatával és az azon keresztül elérhető WebLaunch weboldalkészítő szolgáltatásra (továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) történő regisztrációval és annak használatával, Ön, mint Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) a jelen általános szerződési feltételeket és szabályokat (továbbiakban együttesen: ÁSZF) szerződéskötés előtt átolvasta, megértette, elfogadja és azt kötelező érvényűnek tekinti. Annak bármelyik pontjának megsértése a Szolgáltatás igénybevételének korlátozását vagy megszüntetését vonja maga után.

A Szolgáltatás üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató):

MBG Sped Kft.,

Székhely, levelezési cím: 2252 Tóalmás, Kossuth Lajos u. 99.,

Adószám: 22667991-2-13,

Cégjegyzékszám: 13-09-137236

Email: info [@] weblaunch.hu

 1. A Szolgáltatás használatára vonatkozó korlátozások:

  1. Mindenki lehet Felhasználó, aki magánszemélyként nagykorú és cselekvőképes vagy bármilyen, az országa törvényeinek megfelelő gazdasági vagy non-profit szervezet, akinek a működése nem áll felfüggesztés, fel- vagy végelszámolás alatt.
  2. A regisztráció és a megrendelés során a valóságnak megfelelő adatok adhatók meg
  3. A Szolgáltatást nem szabad engedély nélküli vagy törvénytelen tevékenységre használni
 2. A Szolgáltatással létrehozott weboldal tartalmára vonatkozó korlátozások:

  1. Bármilyen a Felhasználó, a Szolgáltató országában vagy az EU törvényeibe ütköző tartalom, ilyen tevékenység vagy termék hirdetése, értékesítése
  2. Közerkölcsbe ütköző, pornográf, rasszista, uszító, gyűlölet- vagy félelemkeltő tartalom
  3. Szerzői vagy egyéb jog által védett tartalom engedély nélküli használata
  4. Piramisjáték vagy hasonló nem fenntartható hierarchikus pénzügyi hálózat reklámozása
  5. Bármilyen más tisztességtelen piaci vagy egyéb jogellenes magatartás, engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése

  A fenti korlátozások megszegése a Szolgáltatás azonnali felfüggesztését vonja maga után.

 3. Adatvédelmi irányelvek

  Minden a Szolgáltatás használata folyamán a Felhasználó által megadott vagy automatikusan gyűjtött adatra az Adatvédelmi irányelvekben rögzítettek vonatkoznak.

 4. Regisztráció

  A Szolgáltatás weboldalkészítő funkciója első használatkor regisztráláshoz, a továbbiakban belépéshez kötött. A regisztrálással a jelen ÁSZF a Felhasználó által elfogadásra kerül. A regisztrációkor megadott adatokra is a 3. pontban ismertettek vonatoznak. A regisztráció során megadott e-mail cím tulajdonjoga egy automatikus levéllel kerül ellenőrzésre, következő belépésre csak a sikeres ellenőrzés után van lehetőség.

 5. Megrendelés

  1. Megrendelést csak már előzetesen regisztrált Felhasználó tud kezdeményezni belépés után a weboldalkészítő felületéről. Az előfizetési űrlapot a szerkesztőt megnyitva a jobb felső sarokban lévő "Publikálás" gombra kattintva lehet elérni. Az űrlapot értelemszerűen kell kitölteni, a megadott adatokra is a 3. pontban ismertettek vonatoznak.
  2. A weboldal publikálásához díjfizetés szükséges. Díjfizetés nélkül csak szerkesztői módban van lehetőség elkészíteni a weboldalt. A Szolgáltatás fizetős része előre fizetéses rendszerben használható, éves előre fizetéssel. A díjfizetés on-line módon, bankkártyás fizetéssel lehetséges. A számlázási időszak éves fordulónapja mindig az első díjfizetés.
  3. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  4. A befizetett előfizetési díj nem visszatéríthető. Nincs visszatérítés vagy jóváírás nem teljes hónapra, év közbeni lemondás/törlés esetén. Időarányos díjvisszatérítés jár azonban abban az esetben, ha a Szolgáltatás a Szolgáltató (vagy annak beszállítója) miatt az előfizetési időszak legalább 99%-ában nem állt rendelkezésre. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó részére kompenzációt fizet, aminek maximális összege a legutoljára a Felhasználó által fizetett előfizetési díj.
  5. Az aktuális előfizetési díjak a weboldalon megtalálhatóak. A Szolgáltató jogosult az előfizetési díjak változtatására, de a változtatás a folyó Szolgáltatást már nem érintheti csak a következő éves előfizetést. A díjváltozásról e-mailben köteles tájékoztatni az összes előfizetéssel rendelkező Felhasználót 30 nappal a fordulónap előtt.
  6. Ha az aktuálisan fizetendő díjbekérő az számlázási időszak fordulónapja utáni 7 nap után sem kerül kiegyenlítésre, a regisztrációval létrehozott weboldal nem lesz a továbbiakban nyilvánosan is elérhető, csak a Felhasználó érheti el a szerkesztő felületen keresztül.
  7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldal publikussá tételével az éves szolgáltatást teljes egészében igénybe vette.
 6. Kedvezmények

  Kedvezményeink mindig a következő előfizetési időszaktól lépnek érvénybe. Tehát, ha az ügyfél megfelel a kedvezmény igénybevételére, akkor a következő számlázási időszakban már beszámításra kerül a kedvezmény. A kedvezmények összevonhatók és halmozódnak egészen előfizetésenként 100% kedvezmény eléréséig. Több weboldal előfizetésre vonatkozó kedvezmény: 2 db weboldal előfizetés esetén 10% kedvezmény mindkét oldal előfizetési díjából. 3 db vagy több weboldal előfizetés esetén 20% kedvezmény mindegyik oldal előfizetési díjából. A kedvezmény az új előfizetésből az első számlázási időszaktól beszámításra kerül, a meglévő előfizetés(ek)ből pedig a következő számlázási időszaktól.

 7. Regisztráció és Előfizetés törlése

  A regisztráció és ezzel együtt a létrehozott weboldal törlése a Felhasználó részéről kizárólag a szerkesztő felületen erre szolgáló linken keresztül kezdeményezhető. Amennyiben a Felhasználó előfizetéssel is rendelkezik, úgy először kezdeményeznie kell e-mailben annak kikapcsolását vagy megvárnia még előfizetése lejár és csak ekkor tudja törölni. Erre az esetre az 5. c. pont vonatkozik. A regisztráció és ezzel együtt a létrehozott (nem előfizetett) weboldal törlésre kerülhet inaktivitás miatt, ha a következő feltételek valamelyike teljesül: 30 napon belül nem volt belépés vagy nincs aktív előfizetés. A törlésre az utolsó belépéstől számítva 30 napon belül küldünk ki figyelmeztető e-mailt és ettől számítva még 30 nap múlva kerül végleges törlésre a regisztráció.

 8. Domain és email

  Egyedi domain nevet csak az aktív előfizetéssel rendelkező Szolgáltatáshoz lehet csatolni. Erre két lehetőség van:

  1. A Felhasználó már rendelkezik egy másik domain regisztrátornál beregisztrált és aktív domain névvel. Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére bocsájtja a szükséges technikai átirányítási beállításokat, amely alapján a Felhasználó vagy annak megbízott technikai szakembere be tudja állítani.
  2. Amennyiben olyan .hu-s (szabad) domain nevet szeretne a Felhasználó használni, akkor azt a Szolgáltató a Felhasználó nevére beregisztrálja és térítésmentesen a rendelkezésére bocsájtja mindaddig, amíg a Felhasználónak van aktív előfizetéssel rendelkező Szolgáltatása. Az első előfizetés után a kiválasztott domain regisztrálásra kerül. Ajándékba kizárólag .hu domain választható, de .com,.net,.eu,.org,.info domain is választható a weboldalon közzétett felárért.
  3. A válaszott domain névtérhez kapcsolódó e-mail címek: A Szolgáltató minden általa a Felhasználó számára térítésmentesen a rendelkezésre bocsájtott .hu-s domainnév mellé kedvezményes áron biztosít aldomain és további tárhely lehetőséget és e-mail szolgáltatást korlátlan számú e-mail címmel. A kiegészítő szolgáltatásokról érdeklődjön az ügyfélszolgálatunkon.
 9. Felelősségi nyilatkozat

  Felhasználó a Szolgáltatást saját felelőségére használja. Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Szolgáltatás:

  1. a Felhasználó egyéni igényeinek megfelelő
  2. folyamatos lesz, biztonságos és hibamentes
  3. a Felhasználó által vásárolt vagy kapott termékek, szolgáltatások, információk vagy más anyagok mindenben meg fog egyezni a Felhasználó elvárásainak
  4. az esetleges hibákat ki fogja javítani

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, következményes vagy jelzés értékű, beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt haszon, jó hírnév, használat, adatvesztés vagy egyéb materiális vagy immateriális veszteségekért amik az alábbiakból erednek:

  1. a Szolgáltatás használata vagy a képtelenség annak használatára
  2. a jogosulatlan hozzáférés vagy a módosítása az adatoknak vagy az adatátvitelnek
  3. bármilyen a Szolgáltatásban részt vevő harmadik félnek a nyilatkozata vagy viselkedése
  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében létrehozott weboldal tartalmának kezelése minden esetben a Felhasználó feladata és felelőssége. A Szolgáltató nem köteles sem távoli asztallal, sem személyesen, sem egyéb módon közvetlenül módosítást végezni a weboldalon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a Szolgáltatás keretében létrehozott weboldal látogatóival és az azon keresztül vásárlókkal kizárólag Felhasználó áll jogi kapcsolatban, egy esetleges jogvita esetén az kizárólag a Felhasználó és az ő weboldalának használója között zajlik. A Szolgáltató anyagi felelőssége a Felhasználó felé kizárólag a Felhasználó által befizetett előfizetési díj mértékéig terjed. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bárkinek, bármikor, bármilyen indokkal megtagadja a Szolgáltatás nyújtását. A Szolgáltató kellő gondossággal jár el annak érdekében, hogy az Weblaunch.hu webhely aktuális és pontos információkat tartalmazzon, de nem vállal felelősséget, nem ad biztosítékot, szavatosságot a közölt információk pontosságára, érvényességére vagy teljességére vonatkozóan. A Szolgáltató nem felel az weblaunch.hu webhelyhez való hozzá-, illetve hozzá nem férésből, illetve a webhelyen található információk felhasználásából származó károkért vagy hátrányokért.
 10. ÁSZF és a Szolgáltatás módosítása

  Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy külön tájékoztatás nélkül, bármikor módosítson a jelen ÁSZF-en vagy a Szolgáltatáson. Ezen módosítások nem hatályosak visszamenőleg és leghamarabb 15 napos határidővel lépnek hatályba, (kivéve ha erre törvényi változás miatt van szükség). A Felhasználó felelőssége a ÁSZF-ben bekövetkezett változások időszakos ellenőrzése. A Szolgáltatás tovább használata a változások tudomásul vételét jelenti.

Minden az ÁSZF-ben nem rögzített kérdésben a magyarországi és Európai Uniós törvények a meghatározóak.